TramitesServiciosPortlet TramitesServiciosPortlet


Familia Ugariaren Titulua

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Familia Ugariaren Titulua familia ugari bati izaera hori aitortzen dion titulu ofiziala da eta hainbat eskubide lortzeko aukera ematen du


Nork tramitatzen du

 • GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
 • Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
 • Haurren eta Nerabeen babeseko Zerbitzua

Baldintzak

Honako baldintzak betetzen dituzten familiak: Familia ugaritzat honela osatutakoak jotzen dira:

 • Aurreko ahaide bat edo bi, eta hiru seme-alaba edo gehiago, komunak izan edo ez.
 • Aurreko ahaide bat edo bi, eta bi seme-alaba, komunak izan edo ez, betiere gutxienez horietako batek desgaitasuna badu (% 33koa edo handiagoa) edo lanerako ezintasuna badu.
 • Aurreko ahaide bi, biak desgaituak direnean (% 33 edo gehiago), edo, gutxienez, horietako batek % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duenean, edo lanerako ezintasuna dutenean, bi seme-alaba badituzte, komunak izan edo ez.
 • Aita edo ama banandua edo dibortziatua, eta hiru seme-alaba edo gehiago, komunak izan edo ez, baldin eta aita horren edo ama horren mende badaude ekonomikoki; nahiz eta familia unitate desberdinetan egon eta ez bizi ezkontza-egoitzan.
 • Aita bat edo ama bat, seme-alaba bi dituena, baldin eta beste gurasoa hilik badago
 • Tutoretzapean, zaintzapean edo babespean dauden eta aitaren eta amaren aldetik umezurtzak diren neba-arreba bi edo gehiago, tutorearekin, zaintzailearekin edo babeslearekin bizi badira, baina ez badira haren kontura bizi.
 • Aitaren eta amaren aldetik umezurtzak diren hiru neba-arreba edo gehiago, 18 urtetik gorakoak, edo bi, haietako batek desgaitasuna badu, elkarrekin bizi badira eta euren artean menpekotasun ekonomikoa badute


HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Elkarbizitza ziurtagiria
 • Familia liburua
 • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria
 • Agiri bereziak, honelako egoera bereziak egiaztatzeko: minusbaliotasuna (gurasoena nahiz seme-alabena), alarguntasuna, ikaslea (21 urtetik gorako seme-alabak).
 • Mendekotasun ekonomikoaren egiaztagiriak (PFEZ, nominak, Lanbiden izena emandako txostena eta lan egoera...)
 • Banantze edo dibortzio kasuan:
  • Epaiaren kopia eta hitzarmen arau-emailearena, seme-alaben zaintza eta babespea egiaztatzeko
 • Europar Batasuneko herrialdekoak ez diren pertsonek, aurreko agiriak ez ezik, beste hauek ere aurkeztu behar dituzte:
  •  Tituluan azaltzen diren kide guztien egoitza baimena.

 • Erroldatze ziurtagiria
 • Familia liburua
 • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Pasahitza
 • Sinadura elektronikoa/ziurtagiri digitala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Gizarte Politikako Departamentuko Informazio Bulegoa

Txara 2, Zarategi pasealekua 99, Intxaurrondo

20015 Donostia-San Sebastián

T: 943 11 25 11 - info.gizartekintza@gipuzkoa.eus

Herritarraren Informazioko eta Arretako Bulego Zentrala

Gipuzkoa plaza zk.g.

20004 Donostia-San Sebastián

T: 943 11 21 10 / Fax: 943 429 961 - Info.gipuzkoa@gipuzkoa.eus

Beste udalerriren batean bizi direnek beren udaleko gizarte zerbitzuen bidez ere izapidetu dezakete Familia Ugariaren Titulua, salbuespenak ezik (aldez aurretik zure udalerrian galdetu).TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

ARAUDIA


 • Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas ( BOE núm. 277, de 19 de noviembre de 2003)
 • 1621/2005 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Familia Ugariak Babesteko 2003ko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena (BOE, 15. zk., 2006ko urtarrilaren 18koa)
 • Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015)


INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Tituluak berritzeko:

Familiako kide kopurua aldatzen denean berritu behar da Familia Ugariaren Titulua, edota seme-alabaren baten desgaitasun egoera aldatzen denean, aldaketa horrek kategorian eraginik baldin badauka. Urtero berritu beharko da seme-alabaren batek 21 urte betzen dituenean eta ekonomikoki mendean dagoenean, 26 urte bete arte.

Titulua berritzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:

 • Aurreko titulua.
 • Agiri bereziak, honelako egoera bereziak edo aldaketak egiaztatzeko: minusbaliotasuna, alarguntasuna, banantzea edo dibortzioa.
 • Mendekotasun ekonomikoaren egiaztagiriak (PFEZ, nominak, Lanbidek egindako txostenak, inskripzio aldiei eta lan egoerari buruzkoak,...) edo ikasle egoerarena (matrikulazio agiria).