Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkien argitalpena

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAOn) argitaratu beharreko dokumentuak bidaltzea.

  • Herri administrazioen eta Justizia Administrazioaren xedapenak, ordenantzak, jakinarazpenak, ebazpenak, iragarkiak, ediktuak, erabakiak eta gainerako egintzak administratiboak, zeinak lege edo erregelamendu xedapenen indarrez bertan argitaratu beharrekoak diren.
  • Legediaren arabera edo guztien jakinerako, Aldizkari Ofizialean agertu behar duten partikularren iragarkiak, baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren iritziz interes orokorrekoak diren gainerako txosten, agiri eta komunikazioak ere.

Nork tramitatzen du

  • GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
  • Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusia
  • Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritzako, Aholkul. eta Toki Admin. Harreman. Zerbitzua

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Argitaratzeko eskaera ereduarekin batera argitaratu beharreko dokumentua bidaliko da.


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu on-line argitalpena sistemara sartzeko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

Helbidea: Gipuzkoa plaza z/g, Aldundiaren atarian. 20004 DonostiaTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


GAOn argitaratu beharreko dokumentuak bidaltzeko prozedura deskribatzen duen Foru Agindua.

2002ko apirilaren 4ko 5/2002 Legea, Probintziako Aldizkari Ofizialak arautzeari buruzkoa (82 zk. BOE, 2002ko apirilaren 5ekoa).

2007ko martxoaren 27ko 5/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arautzeari buruzkoa (77 zk. GAO, apirilaren 20koa).INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria