Bizikleta Bideetan eta horietako babesguneetan jarduerak baimentzea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Bizikleta Bideen jabari publikoko gune eta babesguneetan jarduerak, lanak eta obrak egiteko eta ibilgailuak zirkulatzeko baimenak ematea


Nork tramitatzen du

  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
  • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskatzailearen datuak
  • Egingo den obra, erabilera edo jarduera
  • Baimenduko den ibilgailua
  • Bizikleta bidea eta kilometroa
  • Iraupena gutxi gora behera

Eskaera moduak

  • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Garapen Iraunkorreko Departamentuaren bulego orokorraTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hiru hilabete dagokion eskabidea aurkezten denetikARAUDIA


Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Araua