Tramites Servicios Tramites Servicios


039 Eredua. Entitate taldeko erregimen bereziaren datuen komunikazioa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aitorpenaren edukia zergaren jarraibideetan jasota dago, eta 102/1992 Foru Dekretuak 163.quinquies artikulutik 163.nonies artikulura entitate taldeko erregimen bereziari buruz xedatutakoari lotuta dago.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Entitate talde bat osatzen duten enpresari edo profesionalek, BEZaren 102/1992 Foru Dekretuak IX. tituluaren IX. kapituluan jasotzen duen erregimen berezia aplikatzea aukeratzen dutenean, zirkunstantzia hori Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuari komunikatze aldera.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

039 Eredua


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

Gipuzkoataria transmitituz sartutako datoak.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Pasahitza
  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

4 urte (ZFAren 100.art.).ARAUDIA


1.156/2008 Foru Agindua

102/1992 Foru DekretuaINFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Aurkezteko epea

  • Ondorioak sortzen hasi behar duen urtea iritsi aurreko abenduan.
  • Jarduera enpresarial edo profesionalak egiten hasten badira, edo lehendik egiten zirenekiko sektore desberdindua izango den jarduerari ekiten bazaio, jarduera horiei dagozkien ondasun salmentak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi diren zergaldiko aitorpen-likidazioa aurkezteko epea amaitu arte aukeratu ahal izango da hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzea.

Informazio osagarria

039 eredua