Tramites Servicios Tramites Servicios


347 Eredua. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Urtero. Urte bakoitzeko otsailean aurkeztuko da, betiere aurreko urte naturalean egindako eragiketengatik.

Helburua

Bezeroekin eta hornitzaileekin egindako eragiketak aitortzen dira (bai ondasun emateak eta zerbitzu prestazioak, bai ondasun edo zerbitzu eskurapenak) eragiketa horiek 3.005,06 euroko kopurua gainditzen badute aitorpenaren xede den urte naturalean zehar. Zenbatekoa, hala badagokio, BEZ eta errekarguak barne hartuta zehaztuko da.

Jarduera ekonomikoarekin lotutako ohiko eragiketa arruntak nahiz noizean behingoak aitortzen dira, baita higiezinekin egindako eragiketak ere. Eragiketa horiek beti sartu behar dira, Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuak izan ala ez; eta, lotuak badira, zerga ordaintzetik salbuetsita daudenak ere adierazi egin behar dira.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zergak eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Pertsona fisiko edo juridikoak (publikoak zein pribatuak), eta jarduera enpresarial edo profesionalak burutzen dituzten entitateak, baldin eta beste pertsona edo entitate bati, batera hartuta, 3.005,06 euroko kopurua gainditzen badute (BEZ eta errekarguak barne), aitorpenaren xede den urte naturalean zehar.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

347 eredua

Estankoak


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

347 eredua interneten bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Pasahitza
  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Finantza entitate laguntzaileak, Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

4 urte (ZFAren 100.art.).ARAUDIA


47/2013 Foru Dekretua

581/2014 Foru AginduaINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

347 eredua