035 Eredua. Merkataritza elektronikoa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezietan.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

1. Balio erantsiaren gaineko zergaren enpresaburuek edo profesionalek, baldin eta  honako araubide berezi hauetara bildu  nahi badute edo dagoeneko haietara bilduta badaude:

- Batasuneko araubidea.

- Inportazio araubidea, enpresaburuak edo profesionalak bitartekari bat izendatu ez duenean.

2. Inportazio araubidearen ondorioetarako bitartekari gisa jarduten duten edo jardun nahi duten pertsonek.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

035 eredua


Eskaera moduak

  • Internet

Internet bidezko eskaera

ZERGABIDEA plataformatik


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet

ARAUDIA


411/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, (PDF)  035 eredua onartzen duenaINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

035 Eredua