TramitesServiciosPortlet TramitesServiciosPortlet


Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

 • Nekazaritzako ustiategia, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatzea edo hari baja ematea (presentziala bakarrik).
 • Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritzako ustiategiaren datuak aldatzea (presentziala bakarrik).
 • Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritzako ustiategiaren datuak kontsultatzea.

Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa


Nork tramitatzen du

 • EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DPTUA.
 • Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
 • Landa Garapeneko eta Nekazaritza Egituretako Zerbitzua

Harremana

REA_kontsultak@gipuzkoa.eus


Nori zuzenduta

Nekazaritzako ustiategietako titularrak, bai pertsona fisikoak bai juridikoak.

Titularraren definizioa

Nekazaritzako ustiategiaren definizioa

Ustiategiko titularren betebeharrak

Nekazaritzako ustiategiaren kalifikazioa


Baldintzak

18 urte beteak izan behar dituHASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Nekazaritza ustiategia inskribatzeko eskaera

Nekazaritza ustiategiari baja emateko eskaera

Nekazaritza ustiategian aldaketak egiteko eskaera


Aurkeztu beharreko agiriak

Pertsonak inskribatzeko aurkeztu beharreko agiriak

Lursailak inskribatzeko aurkeztu beharreko agiriak

Titulartasuna aldatzeko eskaeretan

Lanbide gaitasunari buruzko agiriak

Beste agiri batzuk


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Ustiategi baten inguruko datuen kontsulta: datu orokorrak, erlazionatutako pertsonak, delklaratutako lurrak, datu ekonomikoak, eskatutako laguntzak.


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Pasahitza
 • Sinadura elektronikoa/ziurtagiri digitala

Tramitazio elektronikorako oharrak

Posibilidad de consulta desde teléfonos móviles mediante una APP específica.


Zuzeneko arretarako bulegoak

Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa (ENB)

Ustiategia kokatuta dagoen udalerriaren arabera, ENB desberdinetara zuzendu behar daTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

1 hilabete sarrera erregistroa egin denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Onespenezkoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz


ARAUDIA


203/2011 DEKRETUA, irailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzkoa.

17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa.INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

 • Derrigorrezkoa da Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan izena emanda uztea, baita horien zehaztasunak eguneratzea eta zuzen ematea ere; eta ezinbesteko baldintza da horiek egitea, Foru Aldundi, Estatu edo Europa mailako Nekazaritzako Administrazioekin izan beharreko edozein harremanetarako. Aipatutako Nekazaritzako Administrazioarekiko harremanak, funtsean, edozein sustapen neurritara jotzeko aukerari buruzkoak dira, baita hobari fiskalak edo sozialak lortzeari buruzkoak, ustiategiaren mesedetan zein horko titularren mesedetan.
 • Erregistroan, ustiategi berriak inskribatzeaz gain, gerta daitezkeen funtsezko aldaketa guztiak jasoko dira: nekazaritzako ihardunean baja ematea, ustiategiko titularra aldatzea, baita titularitate motak, ustiategiaren kokapena eta helbidea, zein ustiategiaren mugak aldatzea, eta orokorrean, Erregistroko identifikazio moduluari dagokion beste edozein aldaketa.
 • Erregistroa orokorra da EAErako.
 • Nekazaritzako ustiategi bakoitzari identifikaziorako zenbaki bat ezarriko zaio eta lurrik gehienak edo ustiategiaren eraikin edo instalakuntza nagusiak kokatuta dauden udalerriari atxikiko zaio. Lurrik gabeko abeltzaintzako ustiategiak bere instalakuntzarik gehienak kokatuta dauden udalerriari atxikita daudela ulertuko da.

Informazio osagarria

Erregistro Bulegoak egiaztagiriak egingo ditu, bertan dauden izenemateei, horien indarraldi eta eguneratzeari eta bertan agertzen diren zehaztasun guztiei buruzkoak.

Zenbait nekazaritzako ustiategi “lehentasunezko ustiategi” gisa kalifikatuko dira, beti ere, legedian araututako baldintzak betetzen baditu.