Tramites Servicios Tramites Servicios

Tramiteen bilaketa prozedura motaren arabera


Alegazioak eta errekurtso administraboak (5)
Baimenak eta lizentziak (62)
Ziurtagiriak (7)
Komunikazioak, eskaerak eta errekerimenduen erantzunak (53)
Informazioa eta laguntza (28)
Arau-hausteak eta zigorrak (2)
Zerga aitorpenak aurkeztea eta zorren ordainketa (108)
Gizarte prestazioak (26)
Erregistroak eta erroldak (16)
Dirulaguntzak, sariak eta bekak (195)