TramitesServiciosPortlet TramitesServiciosPortlet

Tramiteen bilaketa prozedura motaren arabera


Alegazioak eta errekurtso administraboak (5)
Baimenak eta lizentziak (28)
Ziurtagiriak (4)
Komunikazioak, eskaerak eta errekerimenduen erantzunak (36)
Informazioa eta laguntza (21)
Arau-hausteak eta zigorrak (1)
Zerga aitorpenak aurkeztea eta zorren ordainketa (108)
Gizarte prestazioak (26)
Erregistroak eta erroldak (13)
Dirulaguntzak, sariak eta bekak (149)