Tramiteen bilaketa prozedura motaren araberaAlegazioak eta errekurtso administraboak (4)
Baimenak eta lizentziak (71)
Ziurtagiriak (6)
Komunikazioak, eskaerak eta errekerimenduen erantzunak (54)
Informazioa eta laguntza (29)
Arau-hausteak eta zigorrak (2)
Zerga aitorpenak aurkeztea eta zorren ordainketa (116)
Gizarte prestazioak (25)
Erregistroak eta erroldak (19)
Dirulaguntzak, sariak eta bekak (248)