Tramiteen bilaketa prozedura motaren araberaAlegazioak eta errekurtso administraboak (5)
Baimenak eta lizentziak (69)
Ziurtagiriak (7)
Komunikazioak, eskaerak eta errekerimenduen erantzunak (56)
Informazioa eta laguntza (29)
Arau-hausteak eta zigorrak (2)
Zerga aitorpenak aurkeztea eta zorren ordainketa (115)
Gizarte prestazioak (26)
Erregistroak eta erroldak (19)
Dirulaguntzak, sariak eta bekak (234)