Tramiteen bilaketa gaiaren araberaAberastasunaren gaineko zerga (3)
Aseguru Primen gaineko Zerga (5)
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) (28)
Beste batzuk (16)
Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (13)
Ingurumen tributuak (8)
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (5)
Jokoaren gaineko Zerga (5)
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga (3)
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga (3)
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (5)
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) (31)
Sozietateen gaineko Zerga (21)
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga (3)
Zentzu aitorpenak (5)
Zerga bereziak (41)