Tramites Servicios Tramites Servicios

Bilaketaren emaitza

Gaia: Zergak
Azpigaia: Sozietateen gaineko Zerga

Tramitea / Zerbitzua Taldea Eskaera moduak
Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Entitateen aurkibidean alta berritzeko eskaera Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Informazio errekerimenduen erantzuna Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Ingurumen Egokitasunari buruzko Ziurtagiria eskatzea Enpresak
Kudeaketa - Alegazioak edo berraztertzeko errekurtsoa Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Modelo 222. Ordainketa zatikatua. Zerga kontsolidaziozko erregimena Enpresak
Zerga Ondorioetarako Kalifikazio Txostenak Enpresak
20R Eredua. Berregituratze operazio komunikatzekoa. Enpresak
200 Eredua. Sozietateen gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak) Enpresak
Elkarteak
202 Formularioa. Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga Enpresak
203-Ordainketa zatikatuak. Sozietaten gaineko Zerga eta EEEZ. Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
220 Eedua. Talde fiskalen erregimenaren Sozietate gaineko Zerga Enpresak
221Zerga geroratuen aktiboak adm.aren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatik ordaindu beharreko Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
223-Ordainketa zatikatuak. Zerga baterakuntza araubidean dauden entitateak. Enpresak
228 Eedua. Talde fiskalen erregimenaren jakinarazpena Enpresak
230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak Enpresak
231 eredua. Informazioa herrialdez herrialde aitortzeko eredua. Erakundeak
232 Eragiketa lotuak. Paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten Enpresak
270 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena Enpresak
289 eredua. Elkarren laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena Erakundeak