Tramites Servicios Tramites Servicios

Bilaketaren emaitza

Gaia: Zergak
Azpigaia: Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Tramitea / Zerbitzua Taldea Eskaera moduak
Aitorpena ez aurkezteagatik jasotako errekerimenduen erantzuna Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Aukerazko erregimena Europar Batasuneko beste estatu batzuetan egoitza duten zergadunentzat. Herritarrak
Enpresak
Informazio errekerimenduen erantzuna Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
Kudeaketa - Alegazioak edo berraztertzeko errekurtsoa Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
136 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Herritarrak
200 Eredua. Sozietateen gaineko zerga eta ez egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak) Enpresak
Elkarteak
203-Ordainketa zatikatuak. Sozietaten gaineko Zerga eta EEEZ. Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
210 eredua. Ez egoiliarrak. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak Herritarrak
Enpresak
211 eredua. Ez egoiliarrak. Ondasun higiezinak eskualdatzean egin beharreko atxikipena Herritarrak
Enpresak
213 eredua. Entitate Ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia Herritarrak
Enpresak
216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoillarrek lortutako errentei egindako atxikipenak Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak Enpresak
270 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Urteko laburpena Enpresak