Tramites Servicios Tramites Servicios

Bilaketaren emaitza

Gaia: Zergak
Azpigaia: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)

Tramitea / Zerbitzua Taldea Eskaera moduak
002 eredua. Mugaldeko langile izaera hartzeko betekizunak. Herritarrak
005 Eredua. Ordainketa zatikatuak helbideratzea. Herritarrak
Enpresak
109 eredua. Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren Aitorpena. Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
110 eredua. Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik egindako atxikipenen Herritarrak
Enpresak
111 eredua. Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipen Herritarrak
Enpresak
115 eredua. Hiri ondasun higiez. errentan edo azpierrentan emateagatik lortutako etekinen atxikip. Herritarrak
Enpresak
117 eredua. Inbertsio kolektiboko erkundeen aktiboak lortutako irabazien atxikipenak Herritarrak
Enpresak
123 eredua. Kapital higigarriaren errenta gaineko atxikipenen aitorpena (dibidenduak...) Herritarrak
Enpresak
124 eredua. Errenten gaineko atxipipenen aktibo finantzarioen eskualdaketa, trukea etab... Herritarrak
Enpresak
126 eredua. Finantza erakundeetan kontuetatik datozen errenten gaineko atxikipenen aitorpena Herritarrak
Enpresak
128 eredua. Kapitalizazio eta bizitza edo elbarritasun aseguruetako atxikipenen aitorpena Herritarrak
Enpresak
130 eredua. Ordainketa zatikatuak. Herritarrak
Enpresak
136 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa. Herritarrak
180 eredua. Eredu informatiboa (Hiri ondasun higiez. errentam. edo azpierrentam. etekinen atxikipen) Herritarrak
Enpresak
182 eredua. Urteko eredu informatiboa. Dohaintzei buruzko aitorpen informatiboa. Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
184 eredua. Errenta- esleipenaren araubideko erakundeen aitorpen informatiboa Herritarrak
Enpresak
Elkarteak
Erakundeak
190 eredua. Eredu informatiboa (lan, ekomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak) Herritarrak
Enpresak
193 eredua. Eredu informatiboa (kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak) Herritarrak
Enpresak
194 eredua. Urteko informatiboa. Akt. finantz. eskualdatu, trukatu, lortutako etekinen atxikipenak Herritarrak
Enpresak
230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak Enpresak