Harpidetzak

Behin harpidetzen zarenean, astero jasoko duzu zure posta elektronikoan informazio buletina, eduki hauekin:

  • egoitza elektroniko honetako iragarki taulan argitaratzen dena,
  • aurretiazko kontsulta eta jendeaurreko informazioa jartzeko tramitean dauden foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa, eta
  • arauak egiteko prozeduren zerrenda eguneratua.