Donostia-Lasarte-Oriako bidegorriaren 7+100 kilometro-puntuan mendi-hegal bat egonkortzeko proiektuari hasierako onespena ematea

Hasiera eguna: 2022/07/29

Bukaera eguna: 2022/08/29

Zure ekarpenak edo alegazioak egiteko helbide elektronikoa: mugikortasuna@gipuzkoa.eus


Artxibo erantsiak
Foru Agindua
Erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda
Memoria
Planoak