Basoetako erdi mailako teknikariaren lau plaza betetzeko hautaketa prozesua (OP2018/21)

Merezimenduen behin betiko balorazioa. Guztizko emaitzak. Epaimahai Kalifikatzailearen proposamena.

Hasiera eguna: 2022/11/18

Bukaera eguna: 2022/12/19


Artxibo erantsiak
Valoración definitiva de méritos. Resultados totales. Propuesta del Tribunal Calificador