Tablon Anuncios Tablon Anuncios

Iragarki taula

Atal honen bidez bete egiten da 23/2010 Foru Dekretuaren, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzekoaren, 8.3 artikuluak aurreikusten duena.

 

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Iragarkiak eguneka: 2019/06/25

35 Ogasuneko goi mailako teknikarien plaza betetzeko lehiaketa-oposizio librea (OP2018/C01)

3.ariketaren behin-behineko emaitzak. Merezimenduen alegazioa.
Administrazio orokorreko teknikarien 35 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/02)

Informazio oharra (3): 1. ariketaren A) atalaren behin-behineko gutxieneko puntuazioa.
Gizarte langileen 25 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/03)

Informazio oharra (3): 1. ariketaren A) atalaren behin-behineko gutxieneko puntuazioa.
Medikuen 4 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/04)

Informazio oharra (3): 1. ariketaren A) atalaren behin-behineko gutxieneko puntuazioa.
Jendaurreko informazio-aldia, GI-131 Errepidearen Urnietako saihesbidea egiteko proiektua (1-V-18/2002-A) atxikitako 205 lursaila desatxikitzeko.

Jendaurreko informazio-aldia, GI-131 errepidearen Urnietako Saihesbidea egiteko proiektua (1-V-18/2002-A) atxikitako 208 lursaila desatxikitzeko

Gizarte langileen 25 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/03)

Informazio oharra (1): 1. ariketa, A) atala.
Administrazio orokorreko teknikarien 35 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/02)

Informazio oharra (1): 1. ariketa, A) atala.
Medikuen 4 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioa (OP2018/04)

Informazio oharra (1): 1. ariketa, A) atala.
Unibertsitateetako eta lanbide heziketako ikasleek Gipuzkoako Foru Aldundian praktika akademikoak

Gipuzkoako Foru Aldundian praktika akademikoak egin dituzten Unibertsitateko eta Lanbide Heziketako Prestakuntza zikloetako ikasleak 2019ko otsailaren 1etik 2019ko apirilaren 30era bitartean ikasketa laguntza edo poltsa jaso dutenak.