Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

GAINTZAKO UDALA

Iragarkia

Botere Judizialeko Lege Organikoko 99. artikuluan eta jarraikoetan, xedatutakoaren arabera, Osoko Bilkurari dagokio udalerri honetako Bake Epaile titularra eta ordezkoa proposatzea.

Aurreko arau hauek ezarritako baldintzak bete, eta interesa izan dezaketen Gaintzako herritar izangaiek, 2021eko martxoaren 08tik apirilaren 08a arteko epea dute bere hautagaitza aurkezteko.

Epe honetan, izangaiek beraien hautagaitza aurkeztuko dute, Gaintzako Udalaren sarrera erregistroan. Balioa izango duen aurkezpena egiteko Udalak onartutako eskaera-orri eredua bete beharko da.     

Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean, Osoko Bilkurak Bake Epaile titularra eta ordezkoa proposatuko ditu, beti ere, ezarritako betebeharrak kunplitzen dituzten izangaien artean.

Eskaerarik ez balego, Osoko Bilkurak askatasunez baldintzak betetzen dituzten herritarren artean aukeraketa egin dezakeela ohartarazten da. Edozein kasutan, proposamen erabakiaren berri Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari emango zaio, erakunde honek izendapen formala egin dezan.     

Gaintza, 2021eko martxoaren 3a.—Gaizka Balerdi Olaetxea, alkatea.              (1667)