Egiaztapen zerbitzuak

Kode segurua (EKS)

Agiri administratibo elektronikoen paperezko kopien benekotasuna egiaztatzeko.

 

Oharra: Egiaztapen kode segurua egiaztagirian agertzen den bezala kopiatu