Subvenciones Subvenciones

Bilaketaren emaitza

Materia: Euskara
Urtea: 2020
Laguntzak, bekak eta dirulaguntzak Taldea Eskaera epea Urtea/Azken eguna Eskaera moduak
1 - Euskara sustatzeko proiektuak eta jarduerak Elkarteak
Epez kanpo 2020
2 - Euskararen erabilera soziala normalizatzeko tokiko planak Erakundeak
Epez kanpo 2020
3 - Informazio eta komunikazio teknologiak erabiliaz, edukiak euskaraz sortu eta hedatzeko proiektuak. Elkarteak
Enpresak
Pertsonak
Epez kanpo 2020
0 - Diru laguntza izendunak / Hizkuntza berdintasuna Elkarteak
Enpresak
Erakundeak
Epe barruan 2020-12-31