Subvenciones Subvenciones

IZENDUNAK: Kultur egitasmo estrategikoetara zuzendutako diru-laguntza izendunak

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontuetan 2020 urterako izendun izaera duten erakundeei kultur egitasmo estrategikoetarako. 2019ko abenduaren 23ko 9/2019 Foru Araua (Kultur proiektu estrategikoak)

Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 9/2019 Foru Arauan azaltzen den kopurukoa izango da.

Hartzaileak Baldintzak

Diru laguntza hauek bete behar dituzten baldintzak Foru Aginduan araututa datoz

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Eskatutako dirulaguntzaren xede den iharduaren txosten xehekatua

- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontu banakatua

- Aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontuaren onespen akta

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritzari baimena emanez gero

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritzari baimena emanez gero.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2020ko martxoaren 31n amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoren bidez, horretarako bertan dagoen "laguntza, beka eta dirulaguntzak" atalean sartu. https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez ere

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

Foru Araua, 2019ko abenduaren 23koa, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zkia. 2019ko abenduaren 30rekoa

Oharrak Internetera Sarrera

http://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908191.pdf

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.