Subvenciones Subvenciones

Innobideak-Kudeabide Programa

  • Eskaera epea: Epe barruan
  • Azken eguna: 2020-09-25
  • Ekonomia Sustapena

Deskribapena:

Programaren deskribapena

Eusko Jaurlaritza, SPRI eta EAEko hiru aldundiek koordinatzen duten programa da; Euskaliten parte hartzea ere badu.

Bere helburua da kudeaketa aurreratuko ereduarekin lotuta dauden kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, baldin eta proiektu horiek laguntzen badute Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna hobetzen .Laguntzak hasierako kontraste baten eta  proiektu pilotoan eta/edo finkatzeko proiektuen garapenaren bidez burutzen dira.

Programak bi fase ditu.

1. fasea: Hasierako kontrastea

Enpresek euren kudeaketari buruzko diagnostikoa egiten dute erreferentzia moduan Kudeaketa Aurreratuko Eredua erabiliz; ataza horiek kanpoko talde baten kontrastea dute.

2. fasea: Ekintza Plana

Hasierako kontrastearen txostenaren aholkuetatik abiatuta enpresak Ekintza Plan bat egiten du. Plan horretan  bi motatako ekintzak sar daitezke.
2A - Ereduzko proiektuak
2B - Finkatze-proiektuak

Innobideak-Kudeabide programako informazio osoa www.kudeabide.com web orrian aurki daiteke.

Enpresak onuradunak

Enpresa onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte:

a) Izaera juridiko propioa izatea.
b) Ondorengo industria jarduerak burutzea: erauzketa, eraldaketa, ekoizpena, jarduera horien ekoizpen prozesuari lotutako zerbitzu teknikoak eta informazioaren eta komunikazioaren gizartearen alorrekoak.
c) Gipuzkoan kokatuta egotea.
d) 5 edo hortik gora eta 50 langile baino gutxiago izatea  urteko lansaio osoa kontuan hartuta.
e) Egunean izatea Euskalitek egindako Kudeaketa Aurreratuko Kontraste Txostena, non gomendio gisa jasoko baita Kudeaketa Aurreratuko Finkatze Proiektu bat egitea identifikatu diren hobetu beharreko arloetako batean edo batzuetan.
f) Armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan ez aritzea.
g) Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.
h) Enpresak konpromisoa hartzen du Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahiz foru sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateen laguntzei eta dirulaguntzei aplikatu beharreko jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua hasieratik bukaerara betetzeko; kode hori Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2018ko urriaren 2ko bileran eta helbide elektroniko honetan eskura daiteke: https://www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/zuzentasun-sistema.
i) Eta, horrenbestez, ez du inolako interes gatazkarik ez beste lizitatzailea batzuekiko edo proiektuan interesatutako beste alderdi batzuekiko antzeko inolako harremanik.

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak.

Kudeaketa Aurreratuaren  Kontraste Txostenari erantzuten dioten finkatze proiektuak (2B), Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren arabera enpresari aurre egiten lagunduko dioten metodologiak eta tresnak erabiltzea eta ezartzea helburu dutenak.

Diruz lagundu daitezken kostuak

Kostu hautagarritzat joko dira kudeaketa hobetzeko aurkeztutako proiektuaren eremuan hainbat jarduera egiteko kanpoko enpresak kontratatzeko kostuak.

Dirulaguntzen zenbatekoa

Proiektuaren kostu hautagarrien %60 diruz lagunduko da, eta gehienez ere 7.200 euro izango dira enpresa bakoitzeko.

Emateko prozedura

Elkarrekiko lehiarik gabe onartuko dira laguntzak, aurrekontu zuzkidura agortu arte.

Dirulaguntzen arteko bateragarritasuna

Oinarri hauek arautzen dituzten dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatu, nazional, europar edo nazioartekok xede berarekin emandako beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin

Betetzeko epeak

Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko irailaren 25ean, eguerdiko 12:00etan bukatuko da.

Jarduerak hasteko epea: eskaera aurkeztu ondoren hasiko dira gauzatzen.

Proiektuen exekuzio data:  bukatuta izan beharko dituzte diruz lagundutako jarduerak eskaeran adierazitako hasiera datatik hasita hamabi hilabete naturaleko epean eta, edozein kasutan, 2021eko urriaren 5a baino lehen.

Proiektuak justifikatzeko data: proiektua bukatu eta hilabete naturalaren barruan zurituko da eta, edozein kasutan,  2021eko azaroaren 5a baino lehen.

Araudi aplikagarria

Ekonomia suspertzen laguntzeko “Innobideak-Kudeabide” programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak  eta  2020ko deialdia (GAO: 107 zk. 2020ko  ekainaren 9an.)

 

Kofinantzaketa

Programa hau  EGEFen (Eskualde Garapenerako Europar Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du, “Europa egiteko modu bat” goiburuaz.

Eskaera egiteko urratsak

Informazioa eta dokumentuak.

Dirulaguntzak kudeatzeko aplikatiboa.

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

EKONOMIA SUSTAPENEKO zerbitzua

Blanca Margeli
943 112252
sustapena.lehiakortasuna@gipuzkoa.eus

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ekonomia Sustapena

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.