C.4 - Desgaitasuna duten pertsonentzako kirol jarduerak.


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2019
  • Kirolak

Deskribapena:

Xedea

Desgaitasuna duten pertsonak kirol sisteman integratzea sustatzera begirako kirol jarduerak antolatzea.

 

Jarduera horiek erantzun egingo diete desgaitasuna duten pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzeko eredu gipuzkoarrean  jasotako SARTU eta SEGI, estrategiei.


Zehazki, lerro honen bitartez diru laguntza emango zaien jarduerak honakoak izango dira:
- Kirol klubek, desgaitasuna duten pertsonen elkarteek edota irabazi asmorik gabeko beste entitate batzuek antolatutako kirol jarduerak (C.4.a).
- Desgaitasuna duten ikasleei zuzendutako kirol jarduerak, ikastetxe publikoek, ez publikoek eta beste entitate batzuek antolatuak (C.4.b).

Laguntzen zenbatekoa

43.000,00 euro

Hartzaileak

Ikastetxe publikoak, ikastetxe ez publikoak, kirol klubak, eragindako pertsonen elkarteak eta irabazi asmorik gabeko beste entitateak.

Betebeharrak

Eskaera orria eta eskatutako dokumentazioa ezarritako epeetan aurkeztea.

Eskaerak aurkezteko epea

2019ko irailaren 13a

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

- Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.
- Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, banketxe edo aurrezki erakunde batek emana. Agiri hori aurkeztu beharko da, bakar-bakarrik, diru laguntza bat lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.
- C.4.a) jarduerak: C4A formularioa (jardueraren memoria eta sarrera eta gastuen balantze xehatua) eta gastu guztiak frogatzen dituzten jatorrizko fakturak.
- C.4.b) jarduerak: C4B formularioa (jardueraren memoria eta sarrera eta gastuen balantze xehatua) eta gastu guztiak frogatzen dituzten jatorrizko fakturak.

Ebazpen Epea Sei hilabete urteko deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatuta. Isiltasun administratiboaren ondorioak

Eskaera ezetsitzat joko da.

Araudi aplikagarria

Kirol arloko diru laguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak eta espezifikoak, eta 2019ko deialdia, Diputatuen Kontseiluak onartuak 2019ko otsailaren 19an egindako batzarraldian (GAO: 2019-03-07; 46. zenbakia).

Informazio osagarria

KIROL ZERBITZUA

Elena Alberdi Busca 943 112497/ e-mail: kirolak@gipuzkoa.eus

Oihana Zunzunegi Echeverria 943-112493 / e-maila: ozunzunegi@gipuzkoa.eus

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kirolak
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
ARAUDIA DESKARGATU
9/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Herritarren Arretarako Foru Sistema arautzen duena.