Subvenciones Subvenciones

IZENDUNAK: Kultur egitasmoetara zuzendutako diru laguntza izendunak

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Onuradunak

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekotuetan 2020 urterako izendun izaera duten erakundeei  kultur egitasmoetarako zuzendutako diru laguntzak.  2019ko abenduaren 23ko 9/2019 Foru Araua. (Liburutegia, Kultur Sustapen eta Hedapenerako Zerbitzua)

Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 9/2019 Foru Arauan, abenduak 23koa,  azaltzen den kopurukoa izango da

Hartzaileak Baldintzak

Diru-laguntza hauek bete behar dituzten baldintzak  Foru-Aginduan araututa datoz
  

Aurkeztu behar diren agiriak

Halere, onuradunek diru laguntzaren eskaera egin behar dute.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Eskatutako dirulaguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontu banakatua.

- Aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontuaren onespen akta.

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez  da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:Ez da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2020ko martxoaren 31n amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

• Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoren bidez, horretarako bertan dagoen " laguntza, beka eta dirulaguntzak"  atalean sartu .https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez  ere.

Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

Foru Araua, 9/2019, 2019ko abenduaren 23koa. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zk. 2019ko abenduaren 30koa

Oharrak Internetera Sarrera

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala. 248zk. 2019ko abenduaren 30ekoa

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.