Subvenciones Subvenciones

IZENDUNAK. Gipuzkoako museoei zuzendutako diru laguntza izendunak (2020)

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 9/2019 abenduaren 23ko Foru Arauan azaltzen den kopurokoa izango da

Hartzaileak

Museoak edo gune museistikoak kudeatzen dituzten entitateei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 2020 urteko  aurrekontuan diru laguntza izendun baten onuradun gisa ageri direnak (2019ko abenduaren 23ko Foru Araua).

Baldintzak

Diru laguntza hauek bete behar dituzen baldintzak  Foru Aginduak arautuko ditu.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatutako diru laguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua
- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta diru arreraren aurrekontu banakatua
- Aurreikusitako gastu eta dirusarreraren aurrekontuaren onespen akta
- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero
- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2019ko martxoaren 31ean amaituko da.

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak internet bidez SOIILIK  aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldudiko egoitza elektronikoaren bidez; horretarako, bertan dagoen "Laguntza, beka eta dirulaguntzak" atalean sartu: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpen jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez.

Jaso Beharreko Dokumentazioa Araudi aplikagarria

Foru Araua, 2019ko abenduaren 23koa. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zk. 2019ko abenduaren 30koa
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzeiburuzko martxoaren 27ko, 3/2007 FORU ARAUA

Oharrak Internetera Sarrera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.