Gipuzkoako agiri ondarea zaharberritzeko diru laguntzak (2022)


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2022
 • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako Agiri Ondarea osa¬tzen duten agiriak, historia, zientzia eta kulturaren aldetik duten garrantzia kontuan hartuta, zaharberritzeko xedatutako diru laguntzak eskuratzeko baldintzak arautzea. Diru laguntza jaso ahalko dute artxiboetako eta bildumetako dokumentu edo dokumentuak, gutxienez 50 urteko aintzinatasuna dutenak, historian zehar Gipuzkoan eskuduntzak, eginkizunak edo jarduerak garatu dituzten administrazioek, erakundeek edo norbanakoek ekoiztuak edo jasotakoak, beti ere agiri horiek gaur egun lurralde historiko honetan kokatuta baldin badaude.

Eskaerak aurkezteko epea

30 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. 2022ko apirilaren 1ra arte.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan ( https://www.gfaegoitza.eus helbidean). Bertan eskegi behar diren dokumentuak hauek dira:

 • Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokien eregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar)
 • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren kopia 
 • Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten agiria. (Aldundiari hau ziurtatzeko eskaeran baimenik eman ez zaionean).
 • Zerga betebeharrak Ogasunarekin egunean dituela egiaztatzen duten agiria. (Aldundiari hau ziurtatzeko eskaeran baimenik eman ez zaionean).
 • Kontu korrontearen titularitatearen ziurtagiria . Aurretik ez bada entregatu Foru Aldundian.
 • Zaharberritu beharreko agirien jabetza eskubidearen titularitatea edo haien gainean eskubide errealen bat duela egiaztatzen duten agiriak.
 • Zaharberritu nahi diren agiriei buruzko argibideak: hautapen hori egiteko arrazoiak, informazio historikoa, haiei buruzko argitarapenak…
 • Agirien ingurumen eta instalazio baldintzei buruzko argibideak, agiriak dauden lekuari dagokionez
 • Agiriek dituzten kalteak azalduko dituen txostena: azalpen zehatza eta irudi forografikoak
 • Proposatutako zaharberritze proiektua
 • Zaharberritze lanerako gastu eta sarreren aurrekontua.
 • Aurrekontuko xedapena badagoela egiaztatzen duen agiria (herri erakundeak).
Informazio osagarria
 • Helbidea:
  Gipuzkoako Artxibo Orokorra- San Frantzisko Pasalekua z/g- 20400 Tolosa
 • Harremanetarako pertsona:
   Begoña Irazu Lopetegi: Artxiboko Atal burua
  Tel.: +34 943 415244
 • E-maila: birazu@gipuzkoa.eus
Araudi aplikagarria

2021ko maiatzaren 25eko Diputatuen Kontseiluko akordioa, ondare artistikoaren eta artxiboen zerbitzuaren bitartez Kultura Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen programen kontura emango diren diru laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituena. (GAO 2021/06/09. Zk. 106)
2022ko  otsailaren 17ko  Foru Agindua, 2022 urteko diru laguntzen deialdia onartzen duena, Gipuzkoako Kultur Agiri Ondarea zaharberritzeko. (GAO 2022/03/02 zk. 41)
 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.