BEKAK: musika, dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakusketen komisariaketa, moda eta diseinua eta arkitektura arloetan ikasketak egiteko


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2022
 • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Eskaerei buruzko kontsultak

KBULEGOA

Errege-erregina katolikoen kalea, 16

Donostia-San Sebastián

943 11 33 43
9:00 - 14:00
Deskribapena

Arte alorreko ikasketa espezializatuak egiteko bekak eta beken luzapenak. Ikasketa alor hauek sartzen dira:

 • Musika: interpretazioa, konposizioa eta zuzendaritza.
 • Dantza: klasikoa, garaikidea eta koreografia.
 • Arte dramatikoa: interpretazioa eta zuzendaritza.
 • Ikus-arteak: Alor desberdinetako prestakuntza espezializatua eta erakusketen komisariaketa.
 • Modaren diseinua.
 • Arkitektura: eraikuntza, hirigintza eta paisajismoa.

Beka hauen xede diren ikastaroek gutxienez 4 eta gehienez 10 hilabete jarraituko iraupena izan beharko dute, eta deialdiaren urteko irailaren 1etik hasi eta hurrengo urteko azaroaren 30a bitartean egin beharko dira.
Bekek gehienez luzapenaldi bat izan dezakete, berau eman eta hurrengo urtean. Horretarako dagokion hurrengo urteko deialdian eskaera aurkeztu beharko dute.

Hartzaileak

Beka hauek eskatzeko honako baldintzak bete behar dira:

- Gipuzkoako edozein udalerritan azken hamar urteetan gutxienez bost urtetan zehar bizi izatea.

- Gutxienez 16urte beteak izatea  2021eko abenduaren 31rako, eta 2022ko abenduaren 31n 31 urte bete ez izana. Adin txikikoen kasuan (16 edo 17 urtekoak), beharrezkoa izango da  adingabeen guraso agintea duten pertsonen baimena.

Betebeharrak

- Beka hauek ikasketa espezializatuak egiteko dira, ez oinarrizkoak. Eskatzaileak beka eskatzen duen ikasketa alorreko oinarrizko formazioa baduela ziurtatu beharko du, modu hontan:

 • Musikaren alorrerako bada, Kontserbatorioko  goi mailako titulazioa aurkeztuz. Salbuespen bezela kontuan hartuko dira goi mailako titulaziorik izan ez baina musikarako aparteko gaitasuna erakusten duten pertsonen eskaerak, deialdian parte har dezaketela uste baldin badu ebaluazio batzordeak.
 • Beste alorretan (dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakusketen komisariotza, moda eta diseinua, eta arkitektura): egindako ikasketak ziurtatzen dituzten agiriak aurkeztuz.

- Ezingo dira beka hauek eskatu, egin nahi diren ikasketak Euskadiko Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Erkidegoan egiteko aukera baldin badago.

- Aldiz, ikasketak bi erkidego horietan egin ezin eta kanpora joan beharrean aurkitzen direnek eskatu ahal izango dituzte.

- Eskatzaileak deituak izan daitezke proiektuari buruzko azalpenak ematera edo froga praktiko bat egitera, musikaren eta dantzaren alorretan batipat. Hala denean esandako egun eta orduan etorri behar dute, bestela automatikoki baztertuak izango dira.

- Ebaluazio batzordeak alor bakoitzeko espezialisten aholkularitza izango du.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2022ko maiatzaren 31n amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa
 1. Eskaera-orria behar bezala beteta eta sinatua.
 2. "Proiektuaren laburpena eta aurrekontua" izeneko dokumentua, beteta.
 3. Eskatzailearen Curriculum vitae dokumentatua.
 4. Egin nahi dituen ikasketei buruzko azalpen txosten zehatza.
 5. Ikasketak egingo dituen eskolari buruzko dokumentazioa:  ikasketa programa, ikasketen iraupena, irakaslegoa, metodologia eta eskaintzen duen titulazioa zein den.
 6. Ikastetxeak edota bere lana zuzentzeaz arduratuko den pertsonak onartzen duela edo onar dezakeela egiaztatzen duen agiria.
 7. Motibazio eskutitza: eskatzailearen idatzi bat, ez folio bat baino luzeagoa, bere proiektuaren arrazoiak eta zergatiak azalduz.

Baldintza hauek NISAE eta beste plataforma batzuen bidez egiaztatuko dira, interesdunak horren aurka egiten ez badu behintzat; kasu horretan, interesdunak berak aurkeztu beharko ditu agiriak:

 1. Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izateko ziurtagiria (NISAE).
 2. Zerga betebeharrak egunean izateko ziurtagiria (GFAko Ogasun Dptua.).
 3. NA edo identifikatzeko agiria (NISAE).
 4. Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotasuna egiaztatzen duen ziurtagiria, bost urtez gutxienez, azken hamar urteetan (NISAE).
 5. Unibertsitateko eta unibertsitateaz kanpoko titulazio ofizialak (NISAE).
 6. Euskarako ziurtapenetarako hizkuntza-eskakizunak (NISAE).
 7. Banku kontuaren titulartasuna, betiere dagokion bankua bertan sartuta badago (Euskal Administrazioaren Ordainketa Pasabidea).
Eskaerak aurkezteko modua

Ahal izanez gero eskaerak Internetez egin behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektroniko honetatik.  Eskaera  egin daiteke: sinadura elektroniko batekin identifikatuta edo gabe (identifikatu gabe). Azken kasu honetan, eskaera egiterakoan aplikazio informatikoak sortuko duen eskaera orria paperean sinatuta aurkeztu beharko du. Nortasuna horrela egiaztatuz gero, aurkeztutako egun baliozkotzat aplikazio informatikoan erregistratutakoa joko da.

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuari zuzenduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mitxelena, Urdaneta 9, 20006 Donostia) edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean (Gipuzkoa plaza z/g behe solairua, 20004 Donostia) aurkezteko.

Bekaren zenbatekoa

Beka bakoitza ez da 10.000 euro baino gehiagokoa izango, eta honela kalkulatuko da: 

— Gehieneko 4.000 euro, ikastetxeari ordaindu beharreko matrikula edo/eta hileroko ordainketaren kontzeptuan. Kasu bakoitzean dagokion kostu errealera doituko da.
— Gehieneko 5.000 euro, ostatua, mantenua, garraio eta material gastuen kontzeptuan. Gastu horiek, proposatutako ikasketen iraupenaren arabera kalkulatuko dira, 500 euro hileko.
— Bizilekutik ikastetxera joateko joan-etorrien kontzeptuan, 1.000 euro beti ere distantzia 1.000 kilometro baino gehiagokoa denean, eta, 500 euro 1.000 kilometro baino gutxiagokoa denean.

Arlo bakoitzeko aurrekontua honakoa da:

— Musika: Gehienez ere 30.000€. 

— Dantza: Gehienez ere 40.000€.

— Arte dramatiko: Gehienez ere 40.000€.

— Ikus arte eta erakusketen komisariotza: gehienez ere 10.000€ banatuz.

— Moda Diseinua: gehienez ere 10.000 euro.

— Arkitekturara: gehienez ere  10.000 euro. 

Alor bakoitzeko zenbatekoak handitu ahal izango dira alor horietako bakoitzean soberakinik egonez gero. Beka bakoitzaren zenbatekoa oinarrietan ezarritako irizpideen arabera kalkulatuko da.

Ebazpena

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez ere, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera. 
 

Ordainketa modua

Beka ondorengo eran ordainduko da:
— Zenbateko osoaren zati bat beka ematerakoan, 2022 urtean.
— Zenbateko osoaren gainontzekoa 2023 urtean, beka eman deneko ikasketak amaitu eta txostena  aurkeztu ondoren (dokumento hauek 2023ko azaroaren 30 baino lehen aurkeztu beharko dira).

Araudi aplikagarria

Hemen azaldutakoa laburpena besterik ez da; beka honen xehetasunak eta legedia ezagutzeko, hemen loturak:

Oinarri orokorrak eta berariazkoak: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 87zkia. 2019-05-10 

Deialdia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 70 zk., 2022-04-12

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.