Subvenciones Subvenciones

BEKAK: musika, dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakusketen komisariaketa, moda eta diseinua eta arkitektura arloetan ikasketak egiteko

 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2021
 • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena

Arte alorreko ikasketa espezializatuak egiteko bekak eta beken luzapenak. Ikasketa alor hauek sartzen dira:

 • Musika: interpretazioa, konposizioa eta zuzendaritza.
 • Dantza: klasikoa, garaikidea eta koreografia.
 • Arte dramatikoa: interpretazioa eta zuzendaritza.
 • Ikus-arteak: Alor desberdinetako prestakuntza espezializatua eta erakusketen komisariaketa.
 • Moda diseinua
 • Arkitektura: eraikuntza, hirigintza eta paisajismoa.

Ikasketak 2021-2022 ikasturtean egin beharko dira, gutxienez 4 hilabete eta gehienez 10 hilabeteko iraupenarekin.
Beka beste urtebetez luza daiteke, beka eman denekoaren hurrengo urtean soilik, eta aurretiaz eskaera egin beharko da deialdi orokorraren barruan.
 

Hartzaileak

Beka hauek eskatzeko honako baldintzak bete behar dira:

- Gipuzkoako edozein udalerritan azken hamar urteetan gutxienez bost urtetan zehar bizi izatea.

- Gutxienez 16urte beteak izatea  2020ko abenduaren 31rako , eta 2021ko abenduaren 31n 31 urte bete ez izana. Adin txikikoen kasuan (16 edo 17 urtekoak), beharrezkoa izango da  adingabeen guraso agintea duten pertsonen baimena.

Betebeharrak

- Beka hauek ikasketa espezializatuak egiteko dira, ez oinarrizkoak. Eskatzaileak beka eskatzen duen ikasketa alorreko oinarrizko formazioa baduela ziurtatu beharko du, modu hontan:

 • Musikaren alorrerako bada, Kontserbatorioko  goi mailako titulazioa aurkeztuz. Salbuespen bezela kontuan hartuko dira goi mailako titulaziorik izan ez baina musikarako aparteko gaitasuna erakusten duten pertsonen eskaerak, deialdian parte har dezaketela uste baldin badu ebaluazio batzordeak.
 • Beste alorretan (dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakusketen komisariotza, moda eta diseinua, eta arkitektura): egindako ikasketak ziurtatzen dituzten agiriak aurkeztuz.

- Ezingo dira beka hauek eskatu, egin nahi diren ikasketak Euskadiko Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Erkidegoan egiteko aukera baldin badago.

- Aldiz, ikasketak bi erkidego horietan egin ezin eta kanpora joan beharrean aurkitzen direnek eskatu ahal izango dituzte.

- Eskatzaileak deituak izan daitezke proiektuari buruzko azalpenak ematera edo froga praktiko bat egitera, musikaren eta dantzaren alorretan batipat. Hala denean esandako egun eta orduan etorri behar dute, bestela automatikoki baztertuak izango dira.

- Ebaluazio batzordeak alor bakoitzeko espezialisten aholkularitza izango du.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 28 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, beraz, ekainaren 16an amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa
 1. Eskaera-orria behar bezala beteta eta sinatua.
 2. "Proiektuaren laburpena eta aurrekontua" izeneko dokumentua, beteta.
 3. Eskatzailearen nortasun agiriaren fotokopia (edo baliokidea).
 4. Eskatzailearen Curriculum vitae dokumentatua, honakoak barne: 1) Musika ikasketak egiteko: Kon­tser­batorioko goi mailako titulazioa ikasketaren helburu den jardueran. Salbuespen bezala kontuan hartuko dira jarduera horretako goi mailako titulaziorik izan ez, baina musikarako aparteko gaitasuna erakusten duten per­tso­nen eskaerak, deialdian parte har dezaketela uste baldin badu ebaluazio batzor­deak. 2) Beste arloetan (dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak, moda diseinua eta arkitektura): beka eska­tzen duen ikasketen arloan aurrez izandako oinarrizko formakun­tza ziurtatu beharko da agiri bidez.
 5. Ikasketak egin nahi dituen herrialdeko hizkuntza behar bezala menperatzen duela egiaztatzen duen agiria, eskatzaileak egindako aukerak hala eskatzen duenean.
 6. Euskararen ezagupen mailari buruzko adierazpena. Ahal bada, adierazten duen dokumentazioaz lagundua: titulazioa edo ikasketak euskaraz egin izanari buruzko dokumentazioa adibidez.
 7. Auzotartasun agiria: azken hamar urteetan gutxienez bost urtez Gipuzkoako edozein udalerritan bizi izan dela egiaztatzen duen errolda agiria.
 8. Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki etxe batek emana.
 9. Egin nahi dituen ikasketei buruzko azalpen txosten zehatza.
 10. Ikasketak egingo dituen eskolari buruzko dokumentazioa:  ikasketa programa, ikasketen iraupena, irakaslegoa, metodologia eta eskaintzen duen titulazioa zein den.
 11. Ikastetxeak edota bere lana zuzentzeaz arduratuko den pertsonak onartzen duela edo onar dezakeela egiaztatzen duen agiria.
 12. Motibazio eskutitza: eskatzailearen idatzi bat, ez folio bat baino luzeagoa, bere proiektuaren arrazoiak eta zergatiak azalduz.
Eskaerak aurkezteko modua

• Ahal izanez gero eskaerak Internetez egin behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektroniko honetatik.  Eskaera  egin daiteke: sinadura elektroniko batekin identifikatuta edo gabe (identifikatu gabe). Azken kasu honetan, eskaera egiterakoan aplikazio informatikoak sortuko duen eskaera orria paperean sinatuta aurkeztu beharko du. Nortasuna horrela egiaztatuz gero, aurkeztutako egun baliozkotzat aplikazio informatikoan erregistratutakoa joko da.

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuari zuzenduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mitxelena, Urdaneta 9, 20006 Donostia) edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean (Gipuzkoa plaza z/g behe solairua, 20004 Donostia) aurkezteko.

Bekaren zenbatekoa

Beka bakoitza ez da 10.000 euro baino gehiagokoa izango, eta honela kalkulatuko da: 

— Gehieneko 4.000 euro, ikastetxeari ordaindu beharreko matrikula edo/eta hileroko ordainketaren kontzeptuan. Kasu bakoitzean dagokion kostu errealera doituko da.
— Gehieneko 5.000 euro, ostatua, mantenua, garraio eta material gastuen kontzeptuan. Gastu horiek, proposatutako ikasketen iraupenaren arabera kalkulatuko dira, 500 euro hileko.
— Bizilekutik ikastetxera joateko joan-etorrien kontzeptuan, 1.000 euro beti ere distantzia 1.000 kilometro baino gehiagokoa denean, eta, 500 euro 1.000 kilometro baino gutxiagokoa denean.

Arlo bakoitzeko aurrekontua honakoa da:

— Musika: Gehienez ere 30.000€. 

— Dantza: Gehienez ere 30.000€.

— Arte dramatiko: Gehienez ere 30.000€.

— Ikus arte eta erakusketen komisariotza: gehienez ere 10.000€ banatuz.

— Moda Diseinua: gehienez ere 10.000 euro.

— Arkitekturara: gehienez ere  10.000 euro. 

Alor bakoitzeko beka kopurua eta horien zenbatekoak handitu ahal izango dira alor horietako bakoitzean soberakinik gertatuz gero. Beka bakoitzaren zenbatekoa oinarrietan ezarritako irizpideen arabera kalkulatuko da.

Ebazpena

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez ere, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera. Ebazpena, atzera botatzekoa edo ematekoa izan arren, eskaera egin duten guztiei jakinaraziko zaie.
 

Ordainketa modua

Beka ondorengo eran ordainduko da:
— Zenbateko osoaren zati bat beka ematerakoan, 2021 urtean.
— Zenbateko osoaren gainontzekoa 2022 urtean, beka eman deneko ikasketak amaitu eta txostena  aurkeztu ondoren (dokumento hauek 2022ko azaroaren 30 baino lehen aurkeztu beharko dira).

Informazio osagarria

Informazio gehiago hemen:

Kultura sustapen eta hedapeneko atala. Koldo Mitxelena Kulturunea, Urdaneta kalea 9 – 20006 Donostia.
Harremanetarako pertsona: Arantza Olaskoaga /  Lide Arana
Helbide elektronikoa: aolaskoaga@gipuzkoa.eus
Telefonoa: 943 112891

Eta baita ere: K Bulegoa. Errege-erregina katolikoen kalea, 16. Donostia. Telefonoa: 943 113343

Araudi aplikagarria

0910/205/2021 Foru Agindua, maiatzaren 6koa, 2021 ekitaldiko diru laguntzen deialdia onartzen duena, musika, dantza, arte dramatikoa, ikus-arteak eta erakusketen komisariotza, moda eta diseinua eta arkitekturaren arloetan prestakuntza espezializaturako bekak emateko.. Oinarriak eta deialdia

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.