1. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Jarduera memoria

  2. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Memoria ekonomikoa

  3. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Jatorrizko fakturak edo froga baliokide diren dokumentuak

  4. (Derrigorrezkoa) [Edonola ere] Dokumentazio grafikoa, argazkiak edo ikus-entzunezkoak

  5. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Bestelako sarrera edo diru laguntzak jasotako agiriak

  6. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatutako eskaintzen artean egindako hautaketa egiaztatzeko agiria

  7. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Zerga betebeharretan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa

  8. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Gizarte Segurantzakoetan egunean daudela egiaztatzen duen eguneratutako dokumentazioa

  9. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Diru laguntzaren itzulketaren ordainketa gutuna