Prebentzioko eta sensibilizazioko programak egiteko dirulaguntzak (II. eranskina)


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Gizarte Politiketako Departamentua

Deskribapena:

Xedea eta diruz lagun daitezkeen jarduerak

 

Dirulaguntzaren xedea da egoera eta arazo sozial jakin batzuekiko prebentzio eta sentsibilizazio programak egitea, Gizarte Politiketako jardueren eremuan.

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak:

• Gizarte egoera eta arazo jakin batzuen inguruko sentsibilizazio jardunaldiak eta kanpainak egitea, aldizkariak editatzea eta web orriak sortzea barne.
• Zabalkunde kanpainak egitea, aldizkariak editatzea eta web orriak sortzea barne.
• Prebentzio kanpainak egitea, aldizkariak editatzea eta web orriak sortzea barne.
• Boluntarioak erakartzeko eta prestatzeko kanpainak egitea.
• Hitzaldiak, jardunaldiak, kongresuak eta mintegiak prestatzea, helburua izanik 1. oinarrian jasotzen dena; eta horietara bertaratzea.
• Lantegiak eta bestelako jarduerak antolatzea, helburua 1. oinarrikoa izanik.

Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa: 10.000 euro entitateko.

 

Elkarte onuradunak

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateak.

 

Betebeharrak

 

a) Irabazi asmorik gabeko entitate pribatua, legez behar bezala eratua, izatea.

 

b) Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta egotea.


c) Ez eragitea onuradun izateko debekuek: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4. ataletan aurreikusitakoek.


d) Egitura nahikoa edukitzea programaren helburuak beteko direla bermatzeko.


e) Gizarte Politiketako Departamentutik lehenago jasoak dituzten dirulaguntzei dagozkien gastuak behar den neurrian eta aurreikusitako epeetan zurituak izatea.

 

 

Berariaz baztertuta daude laguntza hauek eskuratzeko:


a) Estatuaren, Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren, tokiko erakundeen eta aurrezki entitateen mendeko entitateak.


b) Sartzeko eta parte hartzeko askatasuna mugatzen duten entitateak.


c) Helburuei, onartze sistemari, funtzionamenduari, ibilbideari edo jarduerari dagokienez, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunaren printzipioaren kontra doazen entitateak.

 

Eskaera aurkezteko epea

 

Hasiera: martxoaren 11


Bukaera:
apirilaren 11

 

Eskaera bakar bat aurkeztu ahal izango da dirulaguntzen lerro bakoitzeko. Hala ere, eskaera bakoitzak programa bakarra edo gehiago bildu ahal izango ditu, gehienez lau.

 

 

Aurkeztu behar diren agiriak

 

Dokumentazioaren aurkezpena Dirulaguntzetako Atarian dauden formularioak betetzen egingo da, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren bitartez: egoitza elektronikoa

 

Erabakitzeko epea

 

Sei hilabete,  gehienez ere.

 

Deialdiaren ebazpena

 

Deialdiaren ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du.

 

Isiltasun administratiboaren ondorioak

 

Ezespena.

 

Araudi aplikagarria

Gizarte Politiketako Departamentuaren gizarte ekimenerako laguntzak emateko 2022ko deialdia: GAO 47, 2022-03-10

Gizarte Politikako Departamentuaren gizarte ekimenerako laguntzak emateko oinarri araultzaileak GAO 30, 2015-02-16

 

Oharrak
Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Gizarte Politiketako Departamentua
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.