IZENDUNAK: Kultur egitasmoetara zuzendutako diru laguntza izendunak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Onuradunak

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontuetan 2022 urterako izendun izaera duten erakundeei kultur egitasmoetarako zuzendutako dirulaguntzak.

Hau ez da deialdi ireki bat, soilik Aldundiko aurrekontuetan azaltzen diren erakundeen diru laguntzak kudeatzeko da.

Laguntzen zenbatekoa Hartzaileak Baldintzak

Diru-laguntza hauek bete behar dituzten baldintzak  Foru-Aginduan araututa datoz
  

Aurkeztu behar diren agiriak

Halere, onuradunek diru laguntzaren eskaera egin behar dute.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Eskatutako dirulaguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontu banakatua.

- Aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontuaren onespen akta.

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez  da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:Ez da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2022ko martxoaren 1ean amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

• Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoren bidez, horretarako bertan dagoen " laguntza, beka eta dirulaguntzak"  atalean sartu .https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez  ere.

Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria Oharrak Internetera Sarrera
Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.