MUNDURA beren proiektu artistikoak nazioartera eramateko Gipuzkoako pertsona fisiko eta irabazi asmorik gabeko entitateei zuzendutako diru lagun¬tzak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2023
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Eskaerei buruzko kontsultak

KBULEGOA

Santa Teresa Komentua

Elbira Zipitria 1

20003 Donostia-San Sebastián

943 11 33 43
9:00 - 14:00
Hartzaileak

Diru laguntza hauek jaso ahal izango dituzte kulturaren eta artearen alorreko egitasmoak garatzen dituzten pertsona fisiko  eta irabazi asmorik gabeko entitateek, egoitza soziala eta fiskala Gipuzkoan dutenak, baldin eta deialdiaren urtean zehar beren proiektu artistikoak  nazioartean erakusteko asmoa badute.

Diruz lagunduko diren jarduerak

- Artearen eta kulturaren alorreko jaialdi edota lehiaketetan parte hartzea.

- Artearen, musikaren, antzerkiaren edo dantzaren alorreko emanaldiak eskaintzea.

Laguntzen zenbatekoa

Oro har, diru laguntzaren zenbatekoa ez da izango diruz lagundutako egitasmoa garatzeko aurreikusten den gastuaren %70 baino handiagoa. Proiektu guztiek aurkeztutako aurrekontuaren %30 gutxienez, beste finantzabide  batzuekin estali beharko dute, beste edozein iturritatik lortutakoa, publikoa nahiz pribatua.

Dirulaguntza gehienez ere 20.000 eurokoa izango da.

Deskribapena eta laguntzaren xedea

Beren proiektu artistikoak nazioartera eramateko Gipuzkoako pertsona fisiko eta irabazi asmorik  gabeko entitateei zuzentzen diren laguntzak.

Baldintzak

- Jarduera horiek estatu espainiarretik kanpo gauzatu beharko dira, eta Frantziako estatuan izanez gero, abialekutik gutxienez 200 kilometrotara.

- Deialdiak ezarritako urte naturalaren barruan gauzatu behar dira jarduerak, hau da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

- Jarduerak, ekonomikoki, bidegarria izan behar du, eta hori gastuen eta diru sarreren aurrekontu orekatu baten bidez egiaztatu behar da.

- Diru laguntzaren xede izango dira soilik eskatzaileak ordaindu beharreko honako gastuak: bidaia edo joan-etorriak, garraioak, ostatu hartzea, otordu-ordainak edo dietak, eta espazioen alokairua.

- Eskatzaile bakoitzak eskaera bakarra aurkez dezake deialdi honetan.

- Urte batean diru laguntza lortzen duen eskatzaileak ezingo du honelako laguntza bat eskatu hurrengo bi urteetan.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa hau da:

- Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria (NAN, CIF, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar. Elkartearen datu hauek Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erroldan Kultura Departamentu honek konprobatuko ditu.

 - Eskatzaileak bere izenean irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki kutxa batek emana. Agiri hau aurkeztu behar da, bakarrik, diru laguntza lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontua aldatu denean. 

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak. OHARRA: eskaera orrian guk zuzenean lortzeko baimena ematen baduzu ez duzu aurkeztu beharrik.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: eskaera orrian guk zuzenean lortzeko baimena ematen baduzu ez duzu aurkeztu beharrik.

- Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.

-  Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta diru sarreren aurrekontu zehatza. Aurrekontua orekatua izango da, hau da, diru-sarreren eta gastuen kopuruak berdinak izango dira, eta diru-sarreren atalean eskatzen duen kopurua zehaztu beharko da.

Eskaerak aurkezteko epea

Diru laguntza hauek eskatzeko epea 2023ko maiatzaren 31n amaituko da.

 

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak Internetez egingo dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan, diru laguntzetarako eskuragarri dagoen aplikazioa erabiliz.

Ebazpen Epea

Berariazko ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez ere, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera. Ebazpena, atzera botatzekoa edo ematekoa izan arren, eskaera egin duten guztiei jakinaraziko zaie.

Araudi aplikagarria

Hemen azaldutakoa laburpena besterik ez da; diru laguntza hauen xehetasunak eta legedia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean kontsulta ditzakezue :

. Oinarri orokorrak eta berariazkoak: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 78 zk., 2021-04-29

. Deialdia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 52 zk., 2023-03-16

Oharrak Internetera Sarrera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.