EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoaren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko beka


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2022
 • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Eskaerei buruzko kontsultak

KBULEGOA

Errege-erregina katolikoen kalea, 16

Donostia-San Sebastián

943 11 33 43
9:00 - 14:00
Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoaren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko beka.

Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntza lerro honen hiru beketako bakoitzari gehienez 2.500 euro dagozkio.

Hartzaileak

Bekak zuzentzen zaizkie soil-soilik aztergai izango duten arloan oinarrizko prestakuntza gainditu, eta hala egiaztatzen duten pertsonei, eta arlo horretan profesionalki jarduteko espezializazio eta hobekuntza ikasketak eta ikastaroak egin nahi dituztenei.
Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldintza izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotasuna egiaztatzea bost urtez gutxienez, azken hamar urteetan.
Beka hauek eskuratu ahal izango dituzte dirulaguntzaren deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31n 16 urte beteak dituzten pertsonek, eta deialdiaren urteko abenduaren 31n 31 urte bete gabeak dituztenek. Adingabeek guraso ahala dutenen baimena beharko dute.

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskatzaileak, eskaera-inprimaki normalizatuekin batera, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

 1. Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.
 2. Curriculum vitae dokumentatua, hauek barne:

2.1) Goi mailako graduaren titulua eta zine eskola batetik pasa izanaren egiaztagiria. Beka eskuratzeko lehiatu ahal izango dira, halaber, aurreko baldintzak bete gabe ere esperientzia zinematografiko egiaztatua duten hautagaiak.

2.2) EQZEko ikastarorako aurkeztuko duen proiektua (sorkuntza).

Baldintza hauek NISAE eta beste plataforma batzuen bidez egiaztatuko dira, interesdunak horren aurka egiten ez badu behintzat; kasu horretan, interesdunak berak aurkeztu beharko ditu agiriak:

 1. Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izateko ziurtagiria (NISAE).
 2. Zerga betebeharrak egunean izateko ziurtagiria (GFAko Ogasun Dptua.).
 3. NA edo identifikatzeko agiria (NISAE).
 4. Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotasuna egiaztatzen duen ziurtagiria, bost urtez gutxienez, azken hamar urteetan (NISAE).
 5. Unibertsitateko titulu ofizialak (NISAE).
 6. Euskarako ziurtapenetarako hizkuntza-eskakizunak (NISAE).
 7. Banku kontuaren titulartasuna, betiere dagokion bankua bertan sartuta badago (Euskal Administrazioaren Ordainketa Pasabidea).
Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 2022ko abuztuaren 1ean bukatuko da.

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, dagokion dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus) barrena, dirulaguntzen atarian sartu eta han eskuragarri jarritako inprimaki espezifikoa betez. Eskaerak eta dokumentazio osagarria aurkezterakoan Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duen irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuan xedatutakoak betez egingo dira.   

(Hau da, orrialde honetan bertan dagoen "Egin ezazu zure eskaera internet bidez" atalean sartuz) 

Araudi aplikagarria

Oinarri orokorrak eta espezifikoak 2019ko maiatzaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta deialdia 2022ko apirilaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.