OREKA diru laguntzak: egitasmo egonkorrak dituzten irabazi asmorik gabeko kultur elkarteentzako, jarduerak eta proiektuak burutzeko


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2023
 • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Eskaerei buruzko kontsultak

KBULEGOA

Santa Teresa Komentua

Elbira Zipitria 1

20003 Donostia-San Sebastián

943 11 33 43
9:00 - 14:00
 
Diru laguntzen helburua

Diru laguntza hauen helburua honako hau da: kulturaren esparruko irabazi asmorik gabeko erakundeek Gipuzkoan egiten dituzten eta interes, espezializazio eta/edo berezitasun handia duten eta lurraldearen kultura eskaintzari ekarpen esanguratsua egiten dioten kultura izaerako jardueren finantzaketan laguntzea.

Dirulaguntza deialdi hau bi urtetarako da, 2023 eta 2024, beraz 2024an ez da deialdirik egingo, hurrengoa 2025-2026koa izango da.

Honako jarduera motak sartzen dira:

— ­Federazio tankerako elkarteen jarduera edo egitasmoak, gutxienez Gipuzkoa eremu­tzat izanik, kulturaren edo artearen alorrekoak direnak.

— Artearen eta kulturaren esparru baten, musika, antzer­kia, dan­tza, ikus-arteak, literatura, gogoeta edo kultur ondarea beste batzuren artean, lan egiten duten errotutako elkarteak.

Diruz lagungarriak diren gastuak era desberdinetako jarduerei dagozkienak izan daitezke, hala nola, formazio, ikerketa, sentsibilizazio edo koordinaketa alorretakoak, nola hedapeneko jardueren antolaketa, festibalak, jardunaldiak edo lehiaketa gisakoak.

Ez dira onartuko honakoak:

- Beren izaeragatik edo xedeagatik Kultura Zuzendari­tza Nagusiaren jarduketa esparruekin zuzenean zerikusirik ez dutenak. 

- Diru lagun­tza izenduna xedatua dutenak.

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren beste diru lagun­tza deialdietan egokiago sar daitezkeenak edo espresuki sartuta daudenak.

- Aisiari, astialdiari eta gazteriari zuzendutakoak.

- Kultura izaera eduki arren, udal esparrukotzat jotzen direnak.

- Jai programak eta erritu izaerakoak.

- Azoka tematikoen antolaketa. 

- Izaera profesionaleko ikuskizun eszenikoen, ikus-entzunezkoen eta musikalen sorkuntza eta ekoizpena. 

-Artista, talde edo ikuskizun beraren emanaldi errepikatuak dakartzaten birak edo proposamenak.

- Nekazaritza azokak eta gastronomiari lotutako lehiaketak eta jarduerak.

-Suntsikorra ez den ekipamendua eta materiala erosteko inbertsioen gastuak eta lokalak egokitzeko lanak.

Hartzaileak

Onuradunak kulturaren esparruko irabazi asmorik gabeko erakundeak izan beharko dira, ibilbide finkatua dutenak, Gipuzkoan kultura-praktikan finkatuta daudenak, artearen eta kulturaren edozein arlotan lan egiten dutenak, hala nola musika, antzerkia, dantza, ikusizko arteak, literatura, pentsamendua eta kultura-ondarea, besteak beste, eta Gipuzkoan dirulaguntzaren xede diren kultura jarduerak garatzen dituztenak.

Entitateak egunean egon beharko du Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko bere eginbeharretan, eskaerak egiteko epea ixten den egunerako.

Betebeharrak
 • Kultur proiektuak edo programak 2023 eta 2024 urteetan garatu beharko dira.
 • Dirulaguntza jasoko duen programak edo jarduerak gutxienez aurreko 5 edizio izatea.
 • Gipuzkoako lurralde historikoan garatu beharko dira.
 • Diruz lagundutako entitatearen kanpoko komunikazioa eta publizitatea, gutxienez, euskaraz egin beharko da.
 • Diruz lagundutako jarduerari buruzko informazio, publizitate eta propaganda guztietan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetza aipatu beharko da.
 • Diru laguntza jasotzen duten entitateek hurrengo urteko (2024 edo 2025 kasuaren arabera) martxoaren 1erako  aurkeztu beharko dituzte egindako jardueraren memoria, balantze ekonomikoa (gastuak eta sarrerak) eta jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko zerrenda. Hartzekoduna eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data adierazi behar da.
 • Ekonomikoki bideragarria izan behar du, eta hori eskaera egiterakoan, gastuen eta diru sarreren aurrekontu orekatu baten bidez egiaztatu behar da, hau da, diru sarreren eta gastuen zenbatekoak baliokideak atalean Kultura Zuzendaritza Nagusiak eskatutako zenbatekoa zehaztuko da.

Diru laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa

Oro har, eskatzaile bakoitzaren diru laguntzaren zenbatekoa ez da izango diruz lagundutako egitasmoa garatzeko aurreikusten den gastuaren %70ª baino handiagoa, ez eta urteko 30.000 euro baino gehiagokoa.

Urte bakoitzari esleitutako diru laguntzaren ordainketa bi urtetan egingo da,  2023koa 2023 eta 2024 urteetan eta 2024koa 2024 eta 2025 urteetan. Horretarako bigarren urteko martxoaren 1erako jarduerari buruzko txostena aurkeztu beharko delarik.

Eskaerak aurkezteko epea

Dirulaguntza hauen eskaerak aurkezteko epea 28 egun naturalekoak izango da, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Azken eguna: 2023/03/30

Eskaerak aurkezteko modua
 • Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektroniko honetatik, goian eskubira ikusiko duzun Internet bidezko eskaera-n sakatu eta bertan adierazten diren instrukzioak jarraituz.
Eskaerak egiteko erantsi beharreko dokumentuak

- Proiektuaren laburpena eta aurrekontua. (horretarako programak atxikitzen duen eredua bete)

Ebazpen Epea

Berariazko ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez ere, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera. Ebazpena, atzera botatzekoa edo ematekoa izan arren, eskaera egin duten guztiei jakinaraziko zaie.

Araudi aplikagarria

Hemen azaldutakoa laburpena besterik ez da; diru laguntza hauen xehetasunak eta legedia 2021eko apirilaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean kontsulta ditzakezue, Diputatuen Kontseiluaren Erabakia, 2021eko apirilaren 13koa.

Oinarri orokorrak: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 78 zk., 2021-04-29.

Oinarri espezifikoak eta Deialdia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 42 zenbakiduna, 2023ko martxoak 2

Informazio osagarria

Hemen azaldutakoa laburpena besterik ez da; dirulaguntza hauen oinarri orokor eta espezifikoak ezagutzeko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera jo behar duzue.

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.