1. (Derrigorrezkoa) Memoria tekniko bat, honakoak jasoko dituena: benetan garatu diren lanak, planteatutako helburu teknikoen lorpena eta planteatutako helburuekiko desbideratzeak.

  2. (Derrigorrezkoa) Kanpoko eta barneko gastuen zerrenda (ereduaren arabera).

  3. (Derrigorrezkoa) Kanpoko gastuak (fakturak eta ordain agiriak).

  4. (Derrigorrezkoa) Barneko gastuak (lan orriak eta nominak).

  5. (Derrigorrezkoa) Proiektu bererako eskatu edota eskuratutako diru laguntzen aitorpena (ereduaren arabera).

  6. (Aukerazkoa) Kanpoko gastuak>15.000 euro (egiaztatzen duen dokumentazioa).