Oinarri teknologikoko enpresak eta/edo enpresa berritzaileak sortzeko prozesuan laguntza emateko programa. IV. ERANSKINA (TXEKINTEK)


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Ekonomia Sustapena

Deskribapena:

Deskribapena

 

Ekimen pertsonaleko enpresa-proiektu berrietan laguntzea, Gipuzkoako enpresa-sarea dibertsifikatzen laguntzeko, haren izaera eraldatzailean eta balio erantsi handian oinarrituta, eta arreta berezia jarrita EAEko RIS-3 estrategiarekin lerrokatuta daudenetan (lehentasun estrategikoak, aukera-eremuak eta zeharkako ekimen traktoreak). 

Programak Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren, EGEF "Europa egiteko bide bat" finantzaketa du %50ean.

 

Entitate onuradunak

 

Onuradunak izango dira: pertsona fisikoak eta Gipuzkoan helbide soziala eta fiskala edo egoitza duten pertsona juridikoak, eta oinarri teknologikoko enpresa proiektu bat edo enpresa berritzaile bat sortzeko ideia dutenak Gipuzkoan martxan jartzeko.

 

Dirulaguntzaren xede jarduerak

 

Oinarri teknologikoko enpresa edo enpresa berritzailearen ideia sortu, enpresa plana prestatu eta abian jartzeko prozesuan pertsonari edo ekipo bultzatzaileari laguntza ematea.

BIC GIPUZKOAk babestuko dituen enpresa ekimenak.

 

Diruz lagundu daitezkeen kostuak

 

Diruz lagunduko diren kostuak ondorengoak izango dira:

·         Enpresa esparruan edo proiektuaren araberako berariazko esparruan gaitasunak eskuratzea. 

·         Kanpo aholkularitza eta laguntza teknikoaren gastuak. 

·         Prospekzio azterlanak eta dokumentazioa. 

·         Azoketara joatea, bidaiatzea eta abar.

·         Maketa eta prototipoak egitea.

 

Dirulaguntzen zenbatekoa

 

Dirulaguntza, kostu hautagarrien % 100 artekoa izango da, enpresa proiektu bakoitzeko 40.000 €-ko gehienezko mugarekin.

 

Dirulaguntzak emateko prozedura

 

Dirulaguntzak emateko prozedura lehiakortasunik gabekoa izango da, aurrekontua agortu arte.

 

Bateragarritasuna ala bateraezintasuna

 

Dirulaguntzak hauek ez dira bateragarri izango Gipuzkoako Foru Aldundiak helburu bererako ematen dituen beste laguntza batzuekin. Aldiz, bateragarri izango dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuekin, betiere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez bada eta eragotzi gabe gai horren inguruan beste laguntza batzuen araudiak esaten duena.

 

Oinarri hauen arabera diruz lagundutako proiektua garatzeko dirulaguntza bat eskatzen edo lortzen duen entitate onuradunak horren berri eman beharko dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari.

 

Betetzeko epeak

 

• Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko urriaren 18an, eguerdiko 12:00etan bukatuko da.


• Jarduerak hasteko epea: Jarduerak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko dira.


• Proiektuen exekuzio data: 2023ko urriaren 13an.

 

• Proiektuen justifikazio data: 2023ko urriaren 31an.

  

Araudi aplikagarria

 

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa.

 

IV-ERANSKINA: Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berritzaileak sortzeko prozesuan laguntza emateko diru laguntzen oinarri bereziak. 

 

«Enpresak sortu eta garatzeko prozesua sustatzeko programa»ren oinarri arautzaileak eta deialdia (GAO 126 zk. 2022–07–04)

 

Kofinantzaketa

 

Programa hau EGEFen (Eskualde Garapenerako Europar Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du, “Europa egiteko modu bat” goiburuaz.

 

Eskaera egiteko urratsak

 

• Informazioa eta dokumentuak → http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekonomia/programak-eta-laguntzak/ekintzailetasuna/txekintek


• Dirulaguntzak kudeatzeko aplikatiboa→http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa

 

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

 

EKONOMIA SUSTAPENEKO zerbitzua

 

Telefonoak:

 

• Kudeaketa teknikoa: 943-112287


• Kudeaketa Administratiboa: 943-112218

 

sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ekonomia Sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.