1. (Derrigorrezkoa) Memoria tekniko bat, honakoak jasoko dituena.

  2. (Derrigorrezkoa) Auditoretza txostena egiaztatzen duena proiektuaren justifikatzio dokumentaziioa.

  3. (Derrigorrezkoa) Auditoretza-gastua (faktura eta ordainketa-bankuko agiria).

  4. (Derrigorrezkoa) Bestelako laguntzen aitorpena (ereduaren arabera)

  5. (Aukerazkoa) Beste dokumentu batzuk