Sektorearen nazioartekotzea


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2024
  • Ekonomia Sustapena

Deskribapena:

Erakunde onuradunak

Enpresa-talde berritzaileak, balio-kate bereko enpresen dinamizatzaile gisa jarduten duten eta Gipuzkoako enpresa txikien nazioarteko presentzia errazten duten baterako ekintzak sustatzen dituztenak.

Gainera, erakunde onuradunek honako hauek bete beharko dituzte:

  • Nazioartekotze-plan bat izatea
  • Enpresa elkartuek, fakturazioari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko BPGaren gutxienez % 1eko garrantzia dutela egiaztatzea.
Xedea

Enpresa txikien nazioartekotzea erraztea, taldeko merkataritza-ekintzak bultzatuz, Gipuzkoako balio-kateak ordezkatzen dituzten erakundeek sustatuta.

Kontuan hartu beharreko datak eta epeak

- Eskaerak aurkezteko epea: 2024ko maiatzaren 24ean hasi eta 2024ko ekainaren 28an, 13:00etan amaituko da.
- Proiektuak hasteko epea: proiektuak ezingo dira hasi laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino lehen.
- Gehieneko epea proiektuak burutzeko eta justifikatzeko: 2025eko irailaren 30 arte.

Proiektuaren Baldintzak

a) Dirulaguntzen xede zehatza izango da ordezkatzen dituzten sektore-erakundeek sustatzen dituzten baterako jardueretan parte hartzen duten Gipuzkoako enpresen parte-hartzetik eratorritako kostuak finantzatzen laguntzea.
b) Proiektuek gutxienez Gipuzkoako 10 enpresa txiki izan beharko dituzte, 50 langile baino gutxiagokoak.

Laguntza jaso dezaketen gastuak

- Baterako jarduerak antolatzen dituzten erakundeen barne-gastuak.
- Marketineko eta merkaturatzeko ekintza esanguratsuen kanpoko gastuak: zabalkundea, marketina, sustapena, azoka, kongresu edo ekitaldi garrantzitsuetako presentzia edo antzeko jarduerak.
- Hala badagokio, bertaratutako enpresentzat ezar daitezkeen bidaia-zuloak; gehieneko baliotzat hartuko dira Eusko Jaurlaritzak bere deialdietan aplikatzen dituenak.

Diseinatutako jarduerak beste lurralde batzuetako enpresen edo enpresa handiagoen partaidetza badu, proiektuaren betekizunen b) idatz-zatian adierazitako enpresei zuzenean egotz dakizkiekeen gastuak bakarrik lagunduko dira diruz.

Laguntzen finantzaketa: 23.393

- Dirulaguntzaren gehieneko ehunekoa: diruz lagundu daitekeen gastuaren % 40.
- Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa erakunde bakoitzeko: 30.000 euro.

Emateko Prozedura

Norgehiagokan, deialdi bidez eta hautaketa-prozedura bakarraren bidez.

Balorazio irizpideak

1) Klusterraren garrantzia enpresa elkartuei dagokienez, sektore osoarekin alderatuta, enpleguari eta fakturazioari dagokienez: 20 puntu, gehienez.
2) Sektorearen izaera berritzailea: 10 puntu, gehienez.
3) Nazioartekotze-estrategia: 10 puntu, gehienez.
4) Proiektuan sartutako enpresa txikien kopurua: 20 puntu, gehienez.
5) Merkatuak eta xede-herrialdeak: 20 puntu, gehienez.
6) Merkatuen nobedadea: 10 puntu, gehienez.
7) Konpromiso soziala eta iraunkortasuna: 10 puntu, gehienez.
Gehieneko puntuazioa: 100 puntu. Ez zaie laguntzarik emango guztizko puntuazio maximoaren % 50 baino gutxiago lortzen duten proiektuei.

Araudi aplikagarria

Oinarri orokorrak eta espezifikoak: GAO 71 zkia, 2022ko apirilaren 13a
2024ko deialdia: GAO 99 zkia, 2024ko maiatzaren 23a

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Blanca Margeli: bmargeli@gipuzkoa.eus 943 11 22 52

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ekonomia Sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.