Ondare-izaerako entitatei eta elkartei zuzendutako diru laguntza izendunak. 2022


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa   abenduaren 22ko 6/2021 Foru Araua  azaltzen den kopurokoa izango da

Hartzaileak

Ondarearekin zerikusia duten jarduerak gauzatzen dituzten erakunde eta elkarteei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 2022. urteko  aurrekontuan diru laguntza izendun baten onuradun gisa ageri direnei (2021ko abenduaren 22ko Foru Araua – Ondare Historiko-Artistiko eta Artxiboen Zerbitzua).

Baldintzak

Diru laguntza hauek bete behar dituzen baldintzak  Foru Aginduak arautuko ditu.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatutako diru laguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta diru arreraren aurrekontu banakatua

- Aurreikusitako gastu eta dirusarreraren aurrekontuaren onespen akta

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

 

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2022ko martxoaren 1ean amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak SOIILIK INTERNETEN  BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldudiko egoitza elektronikoaren bidez, horretarako bertan dagoen "laguntza, beka eta dirulaguntzak" atalean sartu: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpen jakinarazteko epea sei hilebetekoa izango da gehienez

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Oharrak Internetera Sarrera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.