SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Dirulaguntza izendunak (Turismoa)


  1. (Derrigorrezkoa) Jarduera memoria

  2. (Derrigorrezkoa) Diru-sarreren eta gastuen aurrekontu zehaztua

  3. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria (baimena eman ez den kasuetan)

  4. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria (baimena eman ez den kasuetan)

  5. (Aukerazkoa) Eraketa-eskriturak, estatutuak, eta pertsona juridiko motaren arabera dagokion erregistroko inskripzioaren ziurtagiria (diru laguntza berrietan)

  6. (Aukerazkoa) Identifikazio Fiskalaren Txartela (diru laguntza berrietan)