SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

I. Eranskina. Udalekuak eta kanpaldiak antolatzeko diru laguntzak.


  1. (Derrigorrezkoa) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia

  2. (Derrigorrezkoa) Erantzukizun aitorpena aurkeztu beharko da, non jasoko den, adin txikikoekin ohiko harremana edukiko duen pertsonal guztiak, borondatezko pertsonala barne, sexu delituen aurrekari penalik ez duela jasotzen duen ziurtagiri negatiboa baduela.

  3. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  4. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  5. (Aukerazkoa) Tramitazio elektronikoaren inguruko informazioa

  6. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.