SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Gipuzkoa Industria 4.0: produktuen eta zerbitzuen garapena


 1. (Derrigorrezkoa) Proiektua baloratzeko galdetegia (fitxategia jaitsi, bete eta igo)

 2. (Derrigorrezkoa) I+G Gastuen Aurrekontua (eredu normalizatuan)

 3. (Derrigorrezkoa) Proiektuan parte hartuko duten barne langileren xehetasunak (eredu normalizatuan)

 4. (Aukerazkoa) Oinarri Teknologikoko Enpresa Berrien (OTEB) kasuetan, baldintza hori betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazioa

 5. (Aukerazkoa) Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa

 6. (Aukerazkoa) Edukiz gero, aurkeztutako proiektua egin beharraren gomendapena

 7. (Aukerazkoa) Erakundearen izenean dirulaguntza eskatzeko baimen idatzia (eredu normalizatuan)

 8. (Aukerazkoa) Edukiz gero, eskatzaileak dituen kalitate ziurtagiriak

 9. (Aukerazkoa) Edukiz gero, genero berdintasunaren arloko jarduketen zurigarriak

 10. (Aukerazkoa) Edukiz gero, euskararen arloko jarduketen zurigarriak

 11. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Ogasunarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria

 12. (Aukerazkoa) Eskaeran baimenik eman ez bada, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela erakusten duen ziurtagiria