SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

1. Euskara sustatzeko proiektuak eta jarduerak


  1. (Derrigorrezkoa) Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak onuradun izateko ezintasun egoerarik ez duela adierazten duen aitorpena.

  3. (Derrigorrezkoa) Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagia eta abar).

  4. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia.

  5. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana.

  6. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta diru sarreren aurrekontu zehatza.

  7. (Derrigorrezkoa) Genero berdintasunaren ikuspegia berariaz lantzeari buruzko txostena.

  8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

  9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.