SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

B.1 - Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak


 1. (Paperazkoa) Eskaera paperen bitartez egiteko eskaera-instantzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistroan aurkezteko (ez da beharrezkoa eskaera telematikoa egiteko)

 2. (Derrigorrezkoa) Uneko denboraldiko jarduketa programa

 3. (Derrigorrezkoa) Denboraldiko gastuen eta diru sarreren aurrekontu xehatua

 4. (Derrigorrezkoa) B1A inprimakia: federazioko lizentziei eta jolas txartelei buruzkoa.

 5. (Derrigorrezkoa) B1B inprimakia: zuzendaritza batzordeari buruzkoa.

 6. (Derrigorrezkoa) B1C inprimakia: klubaren egiturak profesionalizatzeari buruzkoa.

 7. (Derrigorrezkoa) B1D inprimakia: teknikarien zerrenda.

 8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko

 9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko

 10. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada

 11. (Aukerazkoa) B1E inprimakia: kalitate ziurtagiriak

 12. (Aukerazkoa) B1F formularioa: klubaren programak ekitate politikak garatzeko.