SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

C.5.a) - Mugikortasun planak.


  1. (Derrigorrezkoa) Faktura xehatuak, eguna eta egindako joan-etorria zehaztuta.

  2. (Derrigorrezkoa) C5A formularioa (garatutako mugikortasun planaren memoria eta sarrera eta gastuen balantzea).

  3. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  4. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  5. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.

  6. (Aukerazkoa) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia (Derrigorrezkoa, ikastetxe publikoak izan ezik).