SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

B.3 - Gipuzkoako arraunketako kirol klubak


 1. (Derrigorrezkoa) [B.3.a) Trainerudun arraun klubak] Gauden denboraldiko jarduketa programa

 2. (Derrigorrezkoa) [B.3.a) Trainerudun arraun klubak] Denboraldiko gastu eta sarreren aurrekontu xehatua.

 3. (Derrigorrezkoa) [B.3.a) Trainerudun arraun klubak] B3A1 formularioa: zuzendaritza batzordeari buruzkoa

 4. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] Gauden denboraldiko jarduketa programa.

 5. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] Denboraldiko gastu eta sarreren aurrekontu xehatua

 6. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B1 formularioa: federazio lizentziei eta aisialdiko txartelei buruzkoa.

 7. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B2 formularioa: zuzendaritza batzordeari buruzkoa.

 8. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B3 formularioa: klub egiturak profesionalizatzeari buruzkoa

 9. (Derrigorrezkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B4 formularioa: teknikarien zerrendari buruzkoa.

 10. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

 11. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

 12. (Aukerazkoa) [Edonola ere] Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.

 13. (Aukerazkoa) [B.3.a) Trainerudun arraun klubak] B3A3 formularioa: ekitate politikak garatzeko klubaren programa.

 14. (Aukerazkoa) [B.3.a) Trainerudun arraun klubak] B3A2 formularioa, ha badagokio; kalitate ziurtagiriak

 15. (Aukerazkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B5 formularioa: hala badagokio; kalitate ziurtagiriak

 16. (Aukerazkoa) [B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean lehiatzen direnak] B3B6 formularioa, hala badagokio, klubak ekitate politikak garatzeko duen programa