SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

C.6 - Aparteko kirol lehiaketak antolatzea.


  1. (Derrigorrezkoa) C6B formularioa: Gastuen eta diru sarreren aurrekontu xehatua

  2. (Derrigorrezkoa) C6C formularioa (Ekitaldian zehar euskarari emango zaion erabileraren plana).

  3. (Derrigorrezkoa) C6D formularioa (Ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundiak duen lankidetzaren zabalkunderako plana, gutxienez Gazteria eta Kirol Zuzendaritza Nagusiak emandako edukiei egokitu beharko zaiena)

  4. (Derrigorrezkoa) C6A formularioa: Ekitaldiaren deskripzioa

  5. (Aukerazkoa) Dagokion Espainiako federazioaren ziurtagiria, ekitaldi horren antolaketaren esleipenari buruzkoa, antolaketa horrengatik kanon kontzeptuan ordaindu beharreko kopuruarekin batera. (derrigorrezkoa da C.6.c. oinarriko ekitaldietarako)

  6. (Aukerazkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatuko duen aurtengo agiria, banku edo aurrezki entitate batek emana. Agiri hori beharrezkoa da bakar bakarrik kontu zenbakia aldatu bada.

  7. (Aukerazkoa) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia

  8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.

  9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezko izango eskaera orrian Departamentuari baimena ematen bazaio horiek eskatzeko.