SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

IZENDUNAK: Kultur azpiegiturei zuzendutako diru-laguntza izendunak

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2019
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekotuetan 2019 urterako  izendun izaera duten udalak, herriko kultur azpiegiturak hobetzeko. 2018ko abenduaren 21eko 7/2018 Foru Araua. (Liburutegia, Kultur Sustapen eta Hedapenerako Zerbitzua).

Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 7/2018, abenduak 27koa.  Foru Arauan udal bakoitzeko azaltzen den kopurukoa izango da

Hartzaileak Baldintzak

• Garatu beharreko ekintzak urte naturalean bukatu beharko dira (urtarriletik abendura bitartean).
• Diruz lagundutako ekintza hauek kanpoko komunikazioa eta publizitatea, gutxienez, euskaraz egin beharko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
- Egin beharreko obraren proiektua
-  Laguntza eskatzen den obrarako Udalak egindako aurrekontu xedapenaren ziurtagiria.
- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez  da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.
- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:Ez da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2019ko martxoaren 31n amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoren bidez, horretarako bertan dagoen

" laguntza, beka eta dirulaguntzak"  atalean sartu.  https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez  ere.

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

Foru Araua, 2018ko abenduaren 21ekoa. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zk. 2018ko abenduaren 27koa

Oharrak Internetera Sarrera

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala. 248zk. 2018ko abenduaren 27koa 

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.