SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Ondare-izaerako entitatei eta elkartei zuzendutako diru laguntza izendunak

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2019
  • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 7/2018 abenduaren 21ko Foru Arauan azaltzen den kopurokoa izango da

Hartzaileak

Ondarearekin zerikusia duten jarduerak gauzatzen dituzten erakunde eta elkarteei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 2019. urteko  aurrekontuan diru laguntza izendun baten onuradun gisa ageri direnei (2018ko abenduaren 21ko Foru Araua – Ondare Historiko-Artistiko eta Artxiboen Zerbitzua).

Baldintzak

Diru laguntza hauek bete behar dituzen baldintzak  Foru Aginduak arautuko ditu.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatutako diru laguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

- Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta diru arreraren aurrekontu banakatua

- Aurreikusitako gastu eta dirusarreraren aurrekontuaren onespen akta

- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:  Ez da beharrezkoa Kultura Zuzendaritza Orokorrari baimena emanez gero

 

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2019ko martxoaren 31ean amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak SOIILIK INTERNETEN  BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldudiko egoitza elektronikoaren bidez, horretarako bertan dagoen "laguntza, beka eta dirulaguntzak" atalean sartu: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpen jakinarazteko epea sei hilebetekoa izango da gehienez

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

Foru Araua, 2018ko abenduaren 21koa. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zk. 2018ko abenduaren 27koa

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzeiburuzko martxoaren 27ko, 3/2007 FORU ARAUA

Oharrak Internetera Sarrera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/27/c1808530.pdf

 

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.