SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Gipuzkoako lurralde Historikoan arkeologi ondasunei eragiten dien obren ondoriozko arkeologia-jarduerak gauzatzeko diru laguntzak


  1. (Paperazkoa) Eskaera internetez egindako eskaeretan behar da

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria(estatutuak, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, erregistroaren ziurtagiria, etab...)

  3. (Derrigorrezkoa) Arkeologia jarduerari buruzko txostena(paperean eta digitalean) 5.1.g atalean jasotzen diten alderdi guztiak jasoko dituena

  4. (Derrigorrezkoa) Banku edo Kontu korrontearen titularitatea ziurtatzen duen dokumentua.

  5. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia (Enpresak) edo N.A.N-a bere kasuan (partikularrak edo ordezkariak)

  6. (Derrigorrezkoa) JEZ-aren barruan dagoela ziurtatzen duen agiria (autonomo eta enpresak soilik)

  7. (Derrigorrezkoa) Eskuhartzearen jatorrizko fakturak

  8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak (ogasuna) egunean dituela egiaztatzen duen agiri eguneratua.

  9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.