SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Gipuzkoako lurralde Historikoan arkeologi ondasunei eragiten dien obren ondoriozko arkeologia-jarduerak gauzatzeko diru laguntzak

 • Eskaera epea: Epe barruan
 • Azken eguna: 2019-11-16
 • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Arkeologia jardueratarako diru laguntzak (arkeologia interesa duten edo ustez duten gunetan ekimen pribatuak egindako  obren ondoriozko jarduera-gastuak konpentsatzeko).

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko azaroaren 16an bukatuko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa
 •  Instantzia 
 • Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria(estatutuak, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, erregistroaren ziurtagiria, etab...).
 • Arkeologia jarduerari buruzko txostena(paperean eta digitalean) 5.1.g atalean jasotzen diten alderdi guztiak jasoko dituena.
 • Banku edo Kontu korrontearen titularitatea ziurtatzen duen dokumentua.
 • Zerga betebeharrak (ogasuna) egunean dituela egiaztatzen duen agiri eguneratua.
 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.
 • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia (Enpresak) edo N.A.N-arena bere kasuan (partikularrak edo ordezkariak).
 • JEZ-aren barruan dagoela ziurtatzen duen agiria (autonomo eta enpresak soilik).
 • Eskuhartzearen jatorrizko fakturak.

 

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, Kultura Zuzendari tza Nagusiak emandako ereduaren arabera, eta ezarritako dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztea hobe tsiko da, ahal dela eta dituzten ezaugarriek bide hori ixten ez badie, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://egoi tza.gipuzkoa.eus helbidean) barrena, diru laguntzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz. Eskaerak eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkezterakoan Administrazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 eta 68.4 artikuluak ezarritakoari jarraituz.. 

Informazio osagarria
 • Helbidea:
  Koldo Mitxelena Kulturunea. Urdaneta kalea, 9. 20006 DONOSTIA
 • Harremanetarako pertsona:
  Mertxe Urteaga. Arkeologoa
  Tel.: +34 943 112754
  E-maila: murteaga@gipuzkoa.eus

 

Araudi aplikagarria

Orden Foral 0210/314/2019 del 15 de mayo por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a las ayudas a intervenciones arqueológicas como consecuencia de obras que afecten a bienes arqueológicos.

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.